مطالب مرتبط

آموزش رانندگان

در این دسته مقالات مرتبط با آموزش رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی درج خواهد شد. با ما همراه باشید تا از انواع آموزش های مرتبط آشنا شویم.

انواع درخواست سفر

با استفاده از این دو قابلیت رانندگان تپسی می توانند به صورت همزمان، سه درخواست سفر را بررسی کنند و همچنین پیش…