مطالب مرتبط

مسئولیت اجتماعی

تپسی و پویش «ایران همدل»

در کنار تپسی به پویش «ایران همدل» بپیوندید «ایران همدل» پویشی است برای کمک به هم وطنانمان که در این…

بورسیه‌ تحصیلی سفیران تپ‌سی

بورسیه تحصیلی رانندگان تپ‌سی: طی یک نظرسنجی‌ از سفیران تپ‌سی، 60 درصد از سفیران، به ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه،…