میلاد منشی‌پور در بخش دوم از ارائه خود، به شرایط سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها در ایران پرداخت. وی با اشاره به عدم تمایل به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران گفت: «در ایران تعداد و سرمایه تحت مدیریت سرمایه‌گذاران سنتی بسیار قابل توجه است و این در حالی است که سرمایه‌گذاری خطرپذیر حجم بسیار کوچکی دارد. اتفاق خوب این است که سرمایه‌گذاران سنتی، به تدریج به واسطه تجربه موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به سرمایه‌گذاری در این حوزه تمایل پیدا کنند. در حال حاضر رقابت در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر بسیار کم است و متعاقبا، مشتریان که شرکت‌های نوپا و متقاضی جذب سرمایه هستند، در حق انتخاب شرایط سرمایه‌گذاری متضرر می‌شوند.»
در بخش پایانی سمینار، مدیر عامل تپسی به سوال‌های دانشجویان و سایر افراد حاضر در سمینار پاسخ داد. د