اسامی برندگان قرعه‌کشی سفینه تپسی

قرعه‌کشی سفینه تپسی در روز ۱۱ اسفند انجام شد و برندگان ۱۰ مچ‌بند هوشمند مشخص شدند. شرکت‌کنندگان در این قرعه‌کشی، تمامی کاربرانی بودند…