۵ راه برای کشتن وقت

این حقیقتی انکار ناشدنی است که ما همیشه از ارزش وقت شنیده‌ایم و دانستن قدر دقیقه‌هایی که می‌گذرند و دیگر هیچ‌گاه تکرار نمی‌شوند.…

تاریخ و ترس از تکنولوژی

بدون شک همه‌ی ما در زندگی، اوقاتی را تجربه کرده‌ایم که ترجیحمان بر ماندن در حالت کنونی بوده و در عین حال از…

هدیه‌ی یلدایی تپ‌سی

در بلندترین شب سال، هیچ چیز جای دورهمی‌های خانوادگی را نمی گیرند. اینکه در آغاز سرمای زمستان، در کنار کسانی باشیم که بیش…