واکسیناسیون رانندگان تپسی آغاز شد. برای اطلاع از شرایط ثبت نام واکسن رانندگان کلیک کنید.

مطالب مرتبط

باشگاه رانندگان

این صفحه دسته بندی مطالب مرتبط با پیشنهادهای باشگاه مشتریان تپسی است که مجموعه ای از آفرها و پیشنهادهای مرتبط با رانندگان تپسی در تمامی نقاط کشور را شامل می شود. پیشنهاد ما به خاطر سپاری این صفحه و همچنین صفحه باشگاه رانندگان تپسی است.