تمهیدات تپسی برای حفظ امنیت سفرها

تمهیدات تپسی برای حفظ امنیت سفرها از زبان هومن دمیرچی، مدیر عملیات این مجموعه: ما با توجه به اهمیت امنیت کاربران، سرمایه‌گذاری زیادی…