۶ قابلیت هوشمند اپلیکیشن تپ‌سی

اپلیکیشن تپ‌سی، تنها یک واسطه‌ برای رسیدن رانندگان به مسافران یا برعکس نیست. این اپلیکیشن، یکی از مزیت‌های رقابتی خود را نسبت به…