هدیه‌ی یلدایی تپ‌سی

در بلندترین شب سال، هیچ چیز جای دورهمی‌های خانوادگی را نمی گیرند. اینکه در آغاز سرمای زمستان، در کنار کسانی باشیم که بیش…

در مرکز تماس تپ‌سی چه می‌گذرد؟

مرکز تماس، اولین بخشی است که به‌صورت تنگاتنگ با مسافران و سفیران تپ‌سی، ارتباط برقرار می‌کند. احتمالا برای هرکسی که به‌نحوی تا به‌حال…

چگونه سبز زندگی کنیم؟

اگر شما هم هر روز ماشین خود را از پارکینگ خارج نمی‌کنید تا مثل صدها خودروی تک‌سرنشین دیگر، به ترافیک شهری و آلودگی…